X
Име

Телефон

Електронна поща

Вашето запитване

Изпрати | Отмени
BG   EN

Call-Ex обслужва спешната линия на "Активна грижа"


   Застраховка " Активна грижаосигурява въздушен и наземен  транспортен асистанс и оказване на първа долекарска помощ на  Застрахования, в случай на настъпила злополука и/или акутно  заболяване.

 Застрахователното покритие е на две нива, по избор на клиента:

 

* Основно покритие – злополука, вследствие на пътно-транспортно произшествие и злополука от всякакъв вид, претърпяна от застрахованото лице далече от дома;
* Разширено покритие – на Застрахования се осигурява асистанс при настъпване на злополука от всякакъв вид, както и при акутно заболяване;

Транспортирането на пострадалото лице е от мястото на инцидента до най-близкото специализирано здравно заведение, като Въздушният асистанс се осъществява в случай на настъпили събития, пряко застрашаващи живота на Застрахования.

Първата долекарска помощ ще се оказва на мястото на настъпилото събитие от парамедици при наземния асистанс и от  медицински екип при въздушния асистанс. Организацията и координацията на транспортирането се осъществява от 24-часов КОЛ център: 0800 10 200

 

 

Референции
<< Предишна
Следващa >>