X
Име

Телефон

Електронна поща

Вашето запитване

Изпрати | Отмени
BG   EN
Последни новини

Call-Ex обслужва спешната линия на "Активна грижа"


   Застраховка " Активна грижаосигурява въздушен и наземен  транспортен асистанс и оказване на първа долекарска помощ на  Застрахования, в случай на настъпила злополука и/или акутно  заболяване.

 Застрахователното покритие е на две нива, по избор на клиента:

 

* Основно покритие – злополука, вследствие на пътно-транспортно произшествие и злополука от всякакъв вид, претърпяна от застрахованото лице далече от дома;
* Разширено покритие – на Застрахования се осигурява асистанс при настъпване на злополука от всякакъв вид, както и при акутно заболяване;

Транспортирането на пострадалото лице е от мястото на инцидента до най-близкото специализирано здравно заведение, като Въздушният асистанс се осъществява в случай на настъпили събития, пряко застрашаващи живота на Застрахования.

Първата долекарска помощ ще се оказва на мястото на настъпилото събитие от парамедици при наземния асистанс и от  медицински екип при въздушния асистанс. Организацията и координацията на транспортирането се осъществява от 24-часов КОЛ център: 0800 10 200

 

 

Весели празници

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРОЕКТ №ESF– 1113-01-11001

“Компетентност, гъвкавост, включване чрез “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОНТАКТ СЪРВИСЕС”ЕООД”

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

На 8.04.2015 г.в сградата на Нипроруда, на адрес гр. София, бул. Ал. Стамболийски 205, бл. Бсе състоя заключителна пресконференция по проект № ESF – 1113-01-11001 с наименование „Компетентност, гъвкавост, включване чрез “Интернешънъл Контакт Сървисес ЕООД“.

Събитието бе насочено към представители на местни и национални медии от страната, а основната му цел бе да информира и да даде обратна връзка за постигнатите резултати по проекта, който се изпълнява, в периода 16.10.2013 г. - 15.04.2015 г.

„Интернешънъл контакт сървисес“ (ИКС) ЕООД, ребрандирана като Call-Еx, завърши успешно проекта, резултатите от който бяха публично оповестени от мениджърския екип на компанията по време на състоялото се събитие.

В рамките на проекта бяха подбрани и обучени осем безработни младежи на възраст до 29 г. по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ и по част от професия по втора квалификационна степен за придобиване на професионална квалификация - „Сътрудник в Бизнес услуги, специалност „Бизнес Услуги”. Младежите бяха назначени на трудови договори за срок от 12 месеца. Въведена бе гъвкава форма на заетост чрез разкриването на споделени работни места за новите служители. Като част от проекта бяха обзаведени и оборудвани четири напълно нови работни места.Проектът „Компетентност, гъвкавост, включване чрез “Интернешънъл Контакт Сървисес  ЕООД“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Интернешънъл контакт сървисес“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или „Агенция по заетостта“.

 

 

 

Европейски проект

Оперативна програма

“Развитие на човешките ресурси”

 

 

 

  • ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОНТАКТ СЪРВИСЕС ” ЕООД подписва договорна 15.10.2013 за реализиране на проект № ESF – 1113-01-11001със Агенцията по заетостта и със съдействието на Европейските структурни фондове

  • Проектът “ Компетентност, гъвкавост, включване чрез “ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОНТАКТ СЪРВИСЕС ” ЕООД ”  е с продължителност 18 (осемнадесет) месеца

  • Разкриване на 8 нови работни позиции и 4 споделени работни места

Advanced Business Consulting

Advanced Business Consulting консултинг избра Call-Ex  за свой партньор в стремежа си да популяризира услугите си в сферата на подготовка и управление на проекти, съфинансирани от фондовете на ЕС. Операторите на Call-Ex организираха бизнес срещи за консултантите на Advanced Business Consulting във всички по-големи градове на България.

Тим Билдинг

Екипът на Call-Ex може усърдно да работи, но знае и как да се забавлява! Ръководството реши да отбележи успешната година и да организира Тим Билдинг на Боровец за своите служители. Имаше много положителни емоции и незабравими моменти, които са записани на лента (галерия)

Европейски проект1

Оперативна програма

“Развитие на човешките ресурси”

 

 

 

  • ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОНТАКТ СЪРВИСЕС ” ЕООД подписва договорна 15.10.2013 за реализиране на проект № ESF – 1113-01-11001със Агенцията по заетостта и със съдействието на Европейските структурни фондове

  • Проектът “ Компетентност, гъвкавост, включване чрез “ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОНТАКТ СЪРВИСЕС ” ЕООД ”  е с продължителност 18 (осемнадесет) месеца

  • Разкриване на 8 нови работни позиции и 4 споделени работни места


 

 

 

 

ПОИ

Call-Ex привлече нов клиент в портфолиото си – „Пенсионноосигурителен Институт“ АД. Най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество за 2012 г в България, реши да повери комуникацията по телефон със своите настоящи и потенциални клиенти на контактен център Call-Ex.

Такси С Експрес

Клиентите на Такси С Експрес вече се обслужват от кол центъра на Call-Ex. За по-малко месец екипа на Call-Ex планира, организира и прехвърли целия диспечерски център на Такси С Експрес в своя офис. Внедрена беше и нова софтуерна платформа, която да обслужва нуждите на Такси С Екпрес.

ДСК

Контактен център Call-Ex спечели конкурса на Банка ДСК за външен кол център, който трябва да провеждаКампании за директен маркетинг, Уведомителни кампании и Маркетингови проучвания към клиенти на Банка ДСК.

Easy Credit

Контактен център Call-Ex спечели доверието на Изи Кредит и ще изпълнява важна част от нов проект на най-голямата компания в България за бързи кредити.

ЖЗИ

Животозастрахователен Институт АД избра да ползва кол център услугите на Call-Ex за привличане на нови клиенти и разширяване на пазарния си дял. Резултатите от проведената кампания по организиране на бизнес срещи за агентите на ЖЗИ, бяха повече от отлични и двете компании подписаха едногодишен договор за съвместна работа.

Vita Forte избра контактен център Call-Ex!

Вита Форте повери развитието и успеха на своя онлайн бизнес на контактен център Call-Ex.

С утвърдените ни умения в директните продажби по телефон и изградената експертиза в обслужването на клиенти, добавихме още един партьор, който знае колко е важно да използваш екип от професионалисти.

Позитива АД гласува доверие на Call-Ex!

Началото на 2013 година, беше отбелязано със старта на бизнес взаимоотношенията между кол център Call-Ex и Позитива АД.

С настъпването на новата година, Позитива АД избра да довери обслужването на част от чуждестранните си клиенти на екипа от професионалисти, с които разполагаме.

Прогнозите на двете компании са бизнесът да се разрастне значително, с което ще се осигурят нови работни места за образовани млади хора, които желаят да осъвършенстват езиковите си умения.

Весели Празници

Нов партньор

Call-Ex прибави нов клиент в портфолиото си!
Международната компания "Директ Сервиз Интeрнационал" повери обслужването на телефонната си линия на контактен център Call-Ex.
Тази сделка е важна стъпка към утвърждаването на Call-Ex като стабилен и надежден партньор.
Очакванията на двете компании са да предложат едно по-качествено обслужване на клиентите си - 7 дни в седмицата, както и да развият партньорските си отношения.

Нови попълнения в екипа на Call-Ex

Управителя на Call-Ex, г-н Явор Дешев представи пред служителите си най-новия член на екипа - г-н Ангел Дерменджийски, който ще заема отговорната длъжност - Мениджър Бизнес Развитие.

"Ангел има дългогодишен опит в сферата на Аутсорсинга и ще играе важна роля в постигането на агресивните цели на компанията." - Явор Дешев

Ребрандирането на контактен център Call-Ex

Ребрандирането на контактен център Call-Ex бе повече от успешно и новата визия се приема отлично от партньорите на компанията.
Мениджмънт екипа на Call-Ex поздравява всички свои служители и клиенти и им предстява новия си напълно обновен уебсайт www.call-ex.com
Модерното излъчване и функционалност на уеб страницата на най-новото име в кол център индустрията у нас, са гаранция за бързото популяризиране на бранда.


Прочетете повече >>
Референции
<< Предишна
Следващa >>